Home

รำลึก 100วัน กรุณา กุศลาสัย

"กรุณา กุศลาสัย" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เสียชีวิตครบ 100 วัน

ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จัดกิจกรรมรำลึก 100 วันแห่งการจากไป ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไปเมื่อต้นเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือผลงานของอาจารย์กรุณา โดยเฉพาะผลงานเขียนอันเอกอุอย่าง ชีวิตที่เลือกไม่ได้, พบถิ่นอินเดีย, ท่านพุทธทาสในความทรงจำของผม อีกทั้งยังมีการแสดงภาพศิลปะจากศิลปินชั้นนำของประเทศ

เริ่มงานพิธีกรกล่าวเชิญอาจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย คู่ชีวิตอาจารย์กรุณา ขึ้นบนเวทีจุดตะเกียงด้านหน้ารูปอาจารย์กรุณา จากนั้นเริ่มด้วยแสดงดนตรีไทย ที่บรรเลงในรูปแบบดนตรีอินเดีย จากวงดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้เครื่องผสมผสานกัน ระหว่างดนตรีไทย คือ ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฉิ่ง, ฉาบ, ขลุ่ย, และกลองแขก ส่วนเครื่องดนตรีอินเดีย คือ กลองทาบล้า (อ่านว่า ทา-บล้า)

เข้าสู่เนื้อหาของการรำลึก ฉายสารคดี "ชีวิตที่เลือกไม่ได้...กรุณา กุศลาสัย" เป็นการฉายภาพอาจารย์กรุณา และอาจารย์เรืองอุไร ในอิริยาบถสบายๆ ที่สนามหญ้าภายในบ้านของท่าน พร้อมทั้งเสียงบรรยายสรรเสริญ จากบุคคลที่เคารพนับถือท่าน

สมณะจัทเสฏโฐ หรือ ท่านจันทร์ จากสันติอโศก อ่านกวีนิพนธ์ พร้อมด้วย สีแพร เมฆาลัย ศิลปินเป่าขลุ่ยประกอบสลับกับการร้องเพลงของ อุมาพร บัวผึ้ง ศิลปินเจ้าของรางวัลพระราชทาน

ท่านจันทร์ กล่าวสดุดีอาจารย์กรุณาในตอนหนึ่งว่า "เปรียบเสมือนพ่อพระในดวงใจของอาจารย์เรืองอุไร เพราะเป็นผู้ที่มีฆราวาสธรรมทั้ง 4 ประการคือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ"

นอกจากนี้ ยังมีการอ่านบทกวีจากกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ร่วมรำลึก ติดตามด้วย การแสดงจากสมาคมฮินดูสมาช ในชุดที่ 1.คลาสสิค ด๊านซ์ เป็นการเต้นเดี่ยวบูชาองค์มหาเทพศิวะ ชุดที่ 2.ไดยา ด๊านซ์ เป็นการร่ายรำหมู่เพื่อขอพร โดยถือประทีปในมือ และชุดสุดท้ายเป็น การแสดงดนตรีอินเดีย ชุด บาจัน หมายถึงการนำเอาคาถา บทสวดภาวนา คำสอน ความศรัทธาที่มีต่อพระเป็นเจ้า โดยการให้จังหวะและทำนอง

ด้านอาจารย์อรุณ เฉตตีย์ นักวิชาการจากศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวแสดงปาฐกถาในหัวข้อ "อาจารย์กรุณาที่ข้าพเจ้ารู้จัก"

โดยอาจารย์อรุณ กล่าวว่า "อาจารย์กรุณาเป็นคนที่มีความรู้ รู้ลึก รู้รอบในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องภารตะวิทยา วิชาการเกี่ยวกับประเทศอินเดีย อาจารย์เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ขนาดเราเองเป็นผู้น้อยไปพบท่าน ท่านยังกล่าวต้อนรับด้วยวาจาสุภาพให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ตลอดระยะเวลาที่รู้จักท่าน ท่านไม่เคยเกลียดใคร ความรู้ของท่านที่มีก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่น ถ้าไม่มีอาจารย์กรุณา ก็ไม่มีวันนี้สำหรับผม"

"อาจารย์กรุณาเปรียบประหนึ่งสายโซ่ทองคล้องใจระหว่างไทย-อินเดีย ท่านเป็นผู้สำนึกพระคุณของมหาภรตวรรษกับมาตุภูมิของท่าน ท่านจึงเดินหน้าไม่หยุด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย จวบจนนาทีสุดท้ายของชีวิต" อาจารย์อรุณ กล่าว

ในลำดับถัดมา ภควันต์ พิศนอย อุปทูตอินเดีย กล่าวสุนทรพจน์ และแสดงจากศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย สถานทูตอินเดีย โดยแสดง 2 ชุด คือการแสดงซีต้าร์ เป็นเครื่องดนตรีคลาสสิคชิ้นหนึ่งของประเทศอินเดีย อีกชุดคือ อินเดีย วูแมน คลับ เป็นการแสดงรำ "คัดฮาก ด๊านซ์" เป็นนาฏลีลาทางภาคเหนือของอินเดีย

ก่อนปิดท้ายด้วย นายสุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ว่างานรำลึกครบรอบ 100 วัน อาจารย์กรุณา เป็นความร่วมมือของหลายองค์กร จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ แสดงให้เห็นคุณค่า และความสำคัญของอาจารย์กรุณากับประเทศอินเดีย

ที่สำคัญคือการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคม ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของสามัญชนคนหนึ่ง ที่ต่อสู้กับชะตาชีวิตของตนเองอย่างไม่ย่อท้อ อดทนต่ออุปสรรคนานัปการ จนสามารถยืนหยัดเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมได้อย่างยอดเยี่ยม

"เพราะความใฝ่รู้ของตัวท่านเอง สิ่งนี้จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดกองทุนกรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย โดยมุ่งหวังที่จะอุดหนุนเกื้อกูลชนกลุ่มน้อย เด็กสลัม และสามเณร ให้มีความสุขในด้านต่างๆ ตามแบบอย่างที่ดีของอาจารย์กรุณา สิ่งนี้คงจะทำให้สังคมได้มองเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน" สุรสีห์ โกศลนาวิน กล่าว

โดยหวังว่ากองทุนนี้จะสนับสนุนกิจกรรมอุดหนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อให้มีชีวิตที่สามารถเลือกได้อย่างอาจารย์กรุณา

ดังคำพูดของท่านเมื่อครั้งมีชีวิตในตอนหนึ่ง "ผมไม่เคยสิ้นหวัง คิดอยู่เสมอว่า The best is yet to be สิ่งที่ดีกว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ ผมจึงไม่ยอมแพ้ และไม่ย่อท้อต่อชีวิต ตราบใดที่เรายังมีชีวิตโปรดจำไว้ว่า Life is not without problem ทุกชีวิตมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของใคร เมื่อมีปัญหาก็หาทางขบแก้"

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กรุณา กุศลาสัย Develop by Joomla